tjørringspejder.dk

Indmeldelse

Du er velkommen til at prøve at komme spejder et par gange, inden du melder dig ind. Følg linket her for indmeldelse.

https://medlemsservice.spejdernet.dk/member/signup/7007

Pris

Det koster 200 kr. pr. kvartal at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ansvarsforsikring, når du er til spejder.

Kontingentet opkræves kvartalsvis.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.