tjørringspejder.dk

Bæver

Bæverne mødes hver tirsdag kl. 17.00-18.00.

Bæverne er KFUM-spejdernes yngste enhed med børn fra 0.-1.klasse. Spejderarbejdet for bæverne er bygget om omkring bæverdammen som fantasiramme.

Bæverne inddeles i familier, og de laver masser af spændende aktiviteter. Først og fremmest bygger bæverarbejdet på leg og gode oplevelser. Herigennem lærer børnene om naturen og om verden omkring dem. De snuser fra starten til spejderaktiviteter såsom førstehjælp, binde knob og knuder, lave mad over bål og meget mere.

Kontakt Claus Risom for mere info, på mobil nr. 2243 6227.